معنی و ترجمه کلمه revolution per second به فارسی revolution per second یعنی چه

revolution per second


معمارى : دور در ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها