معنی و ترجمه کلمه reward به فارسی reward یعنی چه

reward


ثواب ،جزاء،پاداش دادن ،اجر دادن ،سزا،تلافى کردن ،پاداش ،مزد،تلافى ،جايزه ،انعام ،فوق العاده ،(حق ).جبران خدمت ،اجر)ajr(
قانون ـ فقه : اجرت در جعاله ،جعل
روانشناسى : پاداش
بازرگانى : پاداش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها