معنی و ترجمه کلمه rewarder به فارسی rewarder یعنی چه

rewarder


جاعل( در عقد جعاله)،جايزه يا پاداش دهنده
قانون ـ فقه : جاعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها