معنی و ترجمه کلمه rhachitis به فارسی rhachitis یعنی چه

rhachitis


( )rachitis(طب - م.ل ).اماس يا ورم مهره پشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها