معنی و ترجمه کلمه rhinologist به فارسی rhinologist یعنی چه

rhinologist


متخصص( امراض ) بينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها