معنی و ترجمه کلمه rhombencephalon به فارسی rhombencephalon یعنی چه

rhombencephalon


مغز پسين
روانشناسى : رومبنسفال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها