معنی و ترجمه کلمه rhyme به فارسی rhyme یعنی چه

rhyme


)rime(قافيه ،پساوند،سخن قافيه دار،نظم ،قافيه ساختن ،هم قافيه شدن ،شعر گفتن ،بساوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها