معنی و ترجمه کلمه rhyolite به فارسی rhyolite یعنی چه

rhyolite


ريوليت
عمران : نوعى سنگ اتشفشان دانه ريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها