معنی و ترجمه کلمه rice به فارسی rice یعنی چه

rice


(گ.ش )برنج ،(درجمع )دانه هاى برنج ،بصورت رشته هاى برنج مانند دراوردن


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها