معنی و ترجمه کلمه rich به فارسی rich یعنی چه

rich


توانگر،دولتمند،گرانبها،باشکوه ،غنى ،پر پشت ،(درمورد خوراک )زياده چرب يا شيرين
علوم هوايى : غنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها