معنی و ترجمه کلمه rickets به فارسی rickets یعنی چه

rickets


(طب )نرمى استخوان ،استخوان نرمى
روانشناسى : نرم استخوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها