معنی و ترجمه کلمه riddle به فارسی riddle یعنی چه

riddle


الک کردن ،غربال( با سوراخ مدور)،سوراخ سوراخ کردن ،غربال کردن ،سرند،چيستان ،لغز،رمز،جدول معما،گيج و سردر گم کردن ،تفسيريا بيان کردن
علوم مهندسى : الک
معمارى : پرويزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها