معنی و ترجمه کلمه rider به فارسی rider یعنی چه

rider


الحاقى ،سوار کار،الحاقيه
قانون ـ فقه : ماده اصلاحى يا الحاقى در شور سوم لايحه الحاقيه راى هيات منصفه
بازرگانى : ماده يا بند الحاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها