معنی و ترجمه کلمه rifled به فارسی rifled یعنی چه

rifled


خان دار
علوم نظامى : داراى خان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها