معنی و ترجمه کلمه rigger به فارسی rigger یعنی چه

rigger


کسى که پيشه اش بستن بادبانهاوکوبيدن ميخ هاى کشتى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها