معنی و ترجمه کلمه rigging به فارسی rigging یعنی چه

rigging


باربنديها،وسايل باربندى ،مجموع طناب و بادبانهاى کشتى ،اسباب
ورزش : طنابهاى نگهدارنده دکل
علوم نظامى : بکسلهاى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها