معنی و ترجمه کلمه right handed helix (or solenoid) به فارسی right handed helix (or solenoid) یعنی چه

right handed helix (or solenoid)


الکترونيک : مارپيچ راستگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها