معنی و ترجمه کلمه right of pre-emption به فارسی right of pre-emption یعنی چه

right of pre-emption


حق اخذ به شفعه
قانون ـ فقه : حق شفعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها