معنی و ترجمه کلمه right side up به فارسی right side up یعنی چه

right side up


پشت رو،وارونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها