معنی و ترجمه کلمه rigidity of wages به فارسی rigidity of wages یعنی چه

rigidity of wages


بازرگانى : انعطاف ناپذيرى مزدها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها