معنی و ترجمه کلمه rigil centaurus به فارسی rigil centaurus یعنی چه

rigil centaurus


رجل قنطورس
علوم دريايى : پاى قنطورس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها