معنی و ترجمه کلمه rim به فارسی rim یعنی چه

rim


کناره ،ديواره ،قاب عينک ،دوره دار کردن ،زهوارگذاشتن ،لبه داريا حاشيه دارکردن
علوم مهندسى : حاشيه
معمارى : ديواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها