معنی و ترجمه کلمه rio treaty به فارسی rio treaty یعنی چه

rio treaty


معاهده ريو،پيمان منعقد بين کليه کشورهاى نيمکره غربى به استثناء کانادا
قانون ـ فقه : اکوادور و نيکاراگوئه به سال 1947 که به موجب ان در صورت حمله به يک از کشورهاى امريکايى همه کشورهاى ديگر حق حمله مسلحانه را دارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها