معنی و ترجمه کلمه rip current به فارسی rip current یعنی چه

rip current


جريان اب گردابى ،خيزاب يا موج تجاوز کننده بساحل
علوم نظامى : جريان کشاننده دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها