معنی و ترجمه کلمه rip به فارسی rip یعنی چه

rip


گرداب ،شکافتن ،پاره کردن ،دريدن ،شکاف ،چاک
علوم مهندسى : ترکانيدن
کامپيوتر : Raster Image Processor
علوم نظامى : گرداب دريايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها