معنی و ترجمه کلمه rise and fall به فارسی rise and fall یعنی چه

rise and fall


عمران : تعيين پستى و بلندى نقاط نسبت به سطح مبنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها