معنی و ترجمه کلمه ritualistic behavior به فارسی ritualistic behavior یعنی چه

ritualistic behavior


روانشناسى : تشريفات وسواسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها