معنی و ترجمه کلمه rivet pitch به فارسی rivet pitch یعنی چه

rivet pitch


علوم هوايى : فاصله بين مراکز سوراخهاى پرچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها