معنی و ترجمه کلمه road bed به فارسی road bed یعنی چه

road bed


کف جاده
علوم مهندسى : زير سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها