معنی و ترجمه کلمه road distance به فارسی road distance یعنی چه

road distance


علوم نظامى : مسافت روى جاده يا مسافت طى شده از جاده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها