معنی و ترجمه کلمه roadability به فارسی roadability یعنی چه

roadability


(درمورد اتومبيل )راهوارى ،قابل مسافرت در جاده ،جاده رو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها