معنی و ترجمه کلمه roast beef به فارسی roast beef یعنی چه

roast beef


گوشت گاوکباب شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها