معنی و ترجمه کلمه robbery به فارسی robbery یعنی چه

robbery


دزدى مقرون به ازار يا تهديد،راهزنى ،غارت ،دزدى ،دستبرد،سرقت
قانون ـ فقه : سرقت مقرون به ازار يا تهديد،اخذ مال به عنف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها