معنی و ترجمه کلمه rod به فارسی rod یعنی چه

rod


عصا،چوب ،ترکه ،ميل ،قدرت ،برق گير،ميله دار کردن
علوم مهندسى : چوب
معمارى : ميله
روانشناسى : ميله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها