معنی و ترجمه کلمه rodding a conduit به فارسی rodding a conduit یعنی چه

rodding a conduit


الکترونيک : فنرگذرانى از لوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها