معنی و ترجمه کلمه role expectations به فارسی role expectations یعنی چه

role expectations


روانشناسى : انتظارات نقش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها