معنی و ترجمه کلمه roller clock به فارسی roller clock یعنی چه

roller clock


علوم نظامى : چشمى بسته قرقره دار
علوم دريايى : چشمى بسته قرقره دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها