معنی و ترجمه کلمه rolling reserve به فارسی rolling reserve یعنی چه

rolling reserve


اماد ذخيره غلطان
علوم نظامى : اماد ذخيره دم دست وهميشه حاضر در پاى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها