معنی و ترجمه کلمه roof slab به فارسی roof slab یعنی چه

roof slab


بام تخت
معمارى : تاوه سقف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها