معنی و ترجمه کلمه room به فارسی room یعنی چه

room


اتاق ،خانه ،فضا،محل ،موقع ،مجال ،مسکن گزيدن ،منزل دادن به ،وسيع تر کردن
معمارى : اطاق
علوم دريايى : انبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها