معنی و ترجمه کلمه root-mean-square error به فارسی root-mean-square error یعنی چه

root-mean-square error


علوم هوايى : انحراف معيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها