معنی و ترجمه کلمه root به فارسی root یعنی چه

root


جذر،بيخ ،(گ.ش ).ريشه ،بن ،اصل ،(درجمع )اصول ،بنياد،بنيان ،پايه ،اساس ،سرچشمه ،زمينه ،ريشه کن کردن ،داد زدن ،غريدن ،از عددى ريشه گرفتن ،ريشه دار کردن
علوم مهندسى : پاى دندانه
کامپيوتر : ريشه
معمارى : ريشه
قانون ـ فق ه : اصل
شيمى : ريشه
بازرگانى : ريشه
علوم هوايى : ريشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها