معنی و ترجمه کلمه rootlet به فارسی rootlet یعنی چه

rootlet


ريشه چه ،ريشه فرعى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها