معنی و ترجمه کلمه rose به فارسی rose یعنی چه

rose


(گ.ش ).گل سرخ ،رنگ گلى ،سرخ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها