معنی و ترجمه کلمه rosulate به فارسی rosulate یعنی چه

rosulate


(گ.ش ).روى هم خوابيده ،داراى گلهاى اويزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها