معنی و ترجمه کلمه rotary selector به فارسی rotary selector یعنی چه

rotary selector


علوم مهندسى : سلکتور گردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها