معنی و ترجمه کلمه rotary wing به فارسی rotary wing یعنی چه

rotary wing


هواپيماى بال گردان( هليکوپتر)
علوم نظامى : هواپيماى بال گردان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها