معنی و ترجمه کلمه rotate به فارسی rotate یعنی چه

rotate


چرخاندن ،پيچاندن ،محورى ،چرخيدن ،برمحور خود گرديدن ،دوران کردن
علوم مهندسى : دوران کردن
علوم نظامى : دور محور خود گشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها