معنی و ترجمه کلمه rotating table press به فارسی rotating table press یعنی چه

rotating table press


علوم مهندسى : پرس مدور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها