معنی و ترجمه کلمه rotation viscosimeter به فارسی rotation viscosimeter یعنی چه

rotation viscosimeter


شيمى : گرانروى سنج چرخشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها